OPROEP OM NOMINASIES VAN KANDIDATE OM OP DIE PROVINSIALE TAALKOMITEE (PTK) VAN PanSAT TE DIEN NOORD-WES

Die LUR van die Departement van Kuns, Kultuur, Sport en Ontspanning in konsultasie met die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) maak hiermee ’n oproep om nominasies van kandidate wat sprekers is van die amptelike tale in die provinsie, insluitend Khoi- & Santale; Suid-Afrikaanse Gebaretaal en enige ander erfenistale soos erken deur artikel 6(5)(b) van die Grondwet, om op die Provinsiale Taalkomitee van PanSAT te dien. Die termyn van die Provinsiale Taalkomitee (PTK) is vir vyf (5) jaar vanaf die datum van aanstelling deur PanSAT.

Die kandidate moet aan die volgende kriteria voldoen:

1. Moet eerstetaalsprekers wees of gebruikers is van die provinsiale amptelike tale, ’n belang h ê in die ontwikkeling en gebruik van grondwetlikerkende tale, ’n Suid -Afrikaanse burger wees en in die Noord-Wes provinsie woonagtig wees.

2. Moet oor omvattende kennis van alle amptelike Suid-Afrikaanse tale van die provinsie beskik, insluitend:
2.1 die Khoi- en Santale
2.2 Suid Afrikaanse Gebaretaal en
2.3 Godsdiens- en Erfenistale

3. Potensiële benoemdes moet passievol wees teenoor, en bydra tot taalontwikkeling deur te adviseur in die volgende areas:
3.1 Vertaling en tolking met betrekking tot taalsake van die provinsie insluitend die instelling, samestelling en instandhouding van vertaling- en tolking databasisse.
3.2 Taalbeplanning en oorsig handhaaf oor die formulering en implementering van Taalwetgewing.
3.3 Leksikografie en Terminologie Ontwikkeling.
3.4 Navorising in taalaangeleenthede:
3.5 Oorsig handhaaf oor Linguistiese Menseregte aangeleenthede in die provinsie (Regskennis sal tot

4. Dokumente wat vereis word vanaf potensiële benoemdes is soos volg:
4.1 ’n Gesertifiseerde afskrif van die Suid-Afrikaanse Identiteitsdokument (ID).
4.2 Gesertifiseerde afskrifte van opregte en relevante kwalikasies in die areas van tale en navorsing.
4.3 ’n Bygewerkte curriculum vitae. Vir enige navrae, kontak Mev. K.B Meleme by panw@pansalb.org of Mnr. Neo Baholo by neobaholo1@gmail.com.
4.4 Die nominasievorms moet ten volle ingevul word en kan afgelaai word vanaf www.pansalb.org of direk aangevra word vanaf die PanSAT
NW Provinsiale Kantoor soos per kontakbesonderhede aangedui op die PanSAT webtuiste, of verkry word by die Departement van Kuns, Kultuur, Sport en Ontspanning: HRD Direkteur se Kantoor, Gaabomotho Building. Die vorms kan ook by wyse van handaflewering by hierdie twee kantore ingedien word.

Sluitingsdatum vir Aansoeke:
16 Februarie 2024
www.pansalb.org

Wysig PDF

 

PLC Nominasie Vorm Noord-Wes

Noord-Wes Provinsiale Koerant

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts