DIE AFRICAN LANGUAGE ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA (ALASA) HOU SY 24STE INTERNASIONALE KONFERENSIE BY TSHWANE UNIVERSITEIT VAN TEGNOLOGIE (TUT) IN SAMEWERKING MET DIE PAN SUID-AFRIKAANSE TAALRAAD (PanSAT)

MEDIAVERKLARING  

VIR ONMIDDELIKE VRYSTELLING    

 22 SEPTEMBER 2023, PRETORIA  

 

DIE AFRICAN LANGUAGE ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA (ALASA) HOU SY 24STE INTERNASIONALE KONFERENSIE BY TSHWANE UNIVERSITEIT VAN TEGNOLOGIE (TUT) IN SAMEWERKING MET DIE PAN SUID-AFRIKAANSE TAALRAAD (PanSAT)

 Die African Language Association of Southern Africa (ALASA) sal sy 24ste jaarlikse konferensie in samewerking met die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) hou vanaf 27 tot 29 September 2023 by die Birchwood Hotel en OR Tambo konferensiesentrum in Boksburg, Gauteng. Die Tshwane Universiteit van Tegnologie (TUT) sal die gasheer wees vir vanjaar se konferensie. As een van die sleutelbelanghebbendes binne die taalgemeenskap, beskou PanSAT hierdie internasionale konferensie, met die tema “Verder as die intellektualisering van Afrika tale vir die opwekking van potensiaal in Afrika”, as ‘n strategiese manier om die rykdom van Afrika se historiese linguistiek, inheemse tale en hul historiografie, taalbeplanning en beleidsformulering, en taalpraktyke van die mense van Suider-Afrika en die Afrika kontinent in geheel, te deel. Hierdie konferensie het omtrent 250 vakkundiges, akademici, taalpraktisyns en taal bestuurders getrek, hoofsaaklik vanuit Suider-Afrika (Botswana, Lesotho, Namibie, Suid-Afrika, Swaziland, en Zimbabwe). Die konferensie bied ook ‘n geleentheid om dienste in verband met onderrig, leer en prestasies in navorsing te adverteer en dit met kollegas in die streek en kontinent te deel. PanSAT beskou betekenisvolle dialoë as geskikte mediums om die kwaliteit en toonsetting van ‘n verrykende akademiese, intellektuele en vakkundige uitruil van idees tussen afgevaardigdes te verbeter, en dat dit die gees van kritiese vakkundigheid en akademiese vernuf waarna Afrika streef, versterk. Hierdie konferensie sal bydra tot die fasilitering van integrasie tussen relevante belanghebbendes en akademiese instellings. Dit sal ook verdere samewerkings bevorder wat nodig is vir die ontwikkeling van inheemse Afrikatale en hul rol in die samelewing.

 

Die media word uitgenooi na die konferensie onder die volgende reëlings:

Datum: 26-29 September 2023

Tyd: 08h00-17h30

Plek:    Birchwood Hotel & OR Tambo Konferensiesentrum, Boksburg, Gauteng

Besprekings: Mnr. Siphiwe Mabasa | siphiwe@pansalb.org

Navrae: Me. Ntombentle Huluhulu | 061 581 5216 | ntombi@pansalb.org

 

OOR ALASA

Die African Language Association of Southern Africa (ALASA) is a nie-winsgewende assosiassie gestig in 1979 vir die bevordering van interaksie tussen navorsers, taalpraktisyns, studente, onderwysers en lektore in verband met Afrikatale en -letterkunde. Dit help ook met die bevordering van navorsing, taalontwikkeling en effektiewe verbale en geskrewe kommunikasie in ‘n meertalige samelewing.

OOR PanSAT

PanSAT is ‘n grondwetlike liggaam gestig in terme van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad Wet (59 van 1995), soos gewysig om kondisies te skep en te bevorder vir die ontwikkelling en gebruik van alle amptelike tale, insluitend die Khoe- en Santale.

OOR TUT

Tshwane Universiteit van Tegnologie (TUT) is ‘n trotse openbare universiteit wat ses Suid-Afrikaanse inheemse tale op eerste taal/ huistaal vlak aanbied. Die ses tale wat aangebied word sluit in: Setswana, Sepedi, isiZulu, Xitsonga, Tshivenda, en Afrikaans. Hierdie ses tale, insluitend Frans, word ook vir nie-huistaal sprekers aangebied. Ter erkenning dat mense wat in gebaretaal kommunikeer ook in die hoofstroom samelewing ingesluit behoort te word, is Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT) onlangs ingestel en word dit vanaf bekendstellingsvlak tot by derde jaar vlak vir taalpraktyk studente aangebied.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts