PanSAT VIER INTERNASIONALE VERTALINGSDAG BY SOL-PLAATJIE UNIVERSITEIT

MEDIAVERKLARING   

VIR ONMIDDELIKE VRYSTELLING      

10 OKTOBER 2023, PRETORIA

 

PanSAT VIER INTERNASIONALE VERTALINGSDAG BY SOL-PLAATJIE UNIVERSITEIT

Die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) sal op Donderdag, 12 Oktober 2023 die jaarlikse Internasionale Vertalingsdag by die Sol-Plaatjie Universiteit in Kimberley, Noord-Kaap vier. Hierdie geleentheid word gehou in samewerking met die Departement van Sport, Kuns en Kultuur en die Sol-Plaatjie Universiteit.

Die doel van hierdie geleentheid is om linguistiese diversiteit en meertaligheid te bevorder deur middel van die gebruik van vertalings- en tolkdienste.  Dit het ook ten doel om erkenning te gee aan die werk wat vertalers, terminoloë, tolke en taalpraktisyns verrig om taalgrense af te breek en toegang tot goeie letterkunde op ‘n wye spektrum te fasiliteer. Die geleentheid word gehou onder die tema “Vertaling onthul die vele gesigte van die mensdom”. Dit het ten doel om studente in taalpraktykstudies aan te moedig om hul tale te gebruik om sodoende hul kulture en geskiedenis te bewaar.

Hierdie geleentheid sal ook tegnologiese innovering wat vertaling tot hoër vlakke geneem het op die voorgrond plaas.  Dit sluit menslike taaltegnologie in wat befonds word deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur.  Hierdie tegnologiese vooruitgang ondersteun vertalers in hul werk deur aan hulle rekenaargegenereerde vertalings, woordeskatte en vertalingsgeheue te voorsien.  Dit fasiliteer ook vinnige, konsekwente en hoë gehalte vertaling.

Die Internasionale Vertalingsdag viering vorm deel van die volgehoue pogings van die instelling om te beklemtoon dat vertaling en taalpraktyk in die algemeen geduring besig is om te verander om in pas te wees met die veranderende omgewing.

–Einde–

________________________________________________________________________

Vrygestel namens PanSAT: Ntombentle Huluhulu

Hoof: Bemarking en Kommunikasie

Selfoon: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts