OPROEP OM NOMINASIES VAN LEDE VAN DIE PUBLIEK OM OP DIE RADE VAN DIREKTEURS VAN NASIONALE LEKSIKOGRAFIESE EENHEDE TE DIEN

Die Wet op die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (Wet Nr. 59 van 1995, soos gewysig), in artikel 8(8)(c), laat PanSAT toe om Nasionale Leksikografiese Eenhede (NLE’e) te vestig om ‘n samevattende eentalige woordeboek vir elke amptelike taal te ontwikkel. Die NLE’e bevorder taalontwikkeling deur die samestelling van woordeboeke en ander verwante produkte in die amptelike taal […]