THAMBO YA U NANGA MIRAḒO YA LUSHAKA INE YA ḒO SHUMA KHA BODO YA NDAULO DZA KHETHEKANYO DZA LUSHAKA DZA ṰHALUSAMAIPFHI

Tshanduko ya mulayo wa vhu 59 wa ṅwaha wa 1995 wa Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe, tshiteṅwa8(8)(c), i tendela Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe u thoma Khethekanyo ya Lushaka ya Ṱhalusamaipfhi (NLU) u bveledza ṱhalusamaipfhi ya luambo luṅwe na luṅwe lwa tshiofisi. Khethekanyo dza Lushaka dza Ṱhalusamaipfhi (NLUs) dzi ṱuṱuwedza mveledziso ya luambo […]