PanSALB E PHATLALATSA LETHATHAMA LA MATSWE A SELEMO SA 2022 A AFRIKA BORWA

PHATLALATSO YA DITABA E TLA NTSHWA HANGHANG   13 MPHALANE 2022, PRETORIA PanSALB E PHATLALATSA LETHATHAMA LA MATSWE A SELEMO SA 2022 A AFRIKA BORWA #Lentswelaselemosa2022laAfrikaBorwa #LetsatsilaMatjhabalaDibukantswe Boto ya Puo ya Afrika Borwa (PanSALB), ka kopanelo le khamphane ya dipatlisiso tsa media, Focal Points, e phatlalatsa lethathama la mantswe a latelang a kgethuweng bakeng sa Lentswe […]

PanSALB ANNOUNCES 2022 SA WORD OF THE YEAR SHORTLIST

PRESS STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE 13 OCTOBER 2022, PRETORIA PanSALB ANNOUNCES 2022 SA WORD OF THE YEAR SHORTLIST #2022SAWordoftheYear #InternationalDictionaryDay The Pan South African Language Board (PanSALB), in association with media research company, Focal Points, hereby announces the following shortlisted words as candidates for 2022 SA Word of the Year: Phala-Phala Load-shedding Xenophobia Inganekwane Gaslighting […]