Afrikaans oral waar jy kyk in die digitale wêreld

Benito Trollip Navorser by die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR) Lid van die NTLA benito.trollip@nwu.ac.za   Die rol wat tegnologie in die lewe van mense wêreldwyd speel, is onmiskenbaar. Al kan die mate waartoe ons met tegnologie te doen kry verskil, is dit nie te betwyfel dat ons op een of ander manier met […]

PanSALB CONDUCTS LINGUISTIC HUMAN RIGHTS AWARENESS CAMPAIGN THROUGH WORKSHOPS CONDUCTED FOR PARENTS OF DEAF CHILDREN IN THE COUNTRY

PRESS STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE PRETORIA , 15 March 2022 PanSALB CONDUCTS LINGUISTIC HUMAN RIGHTS AWARENESS CAMPAIGN THROUGH WORKSHOPS CONDUCTED FOR PARENTS OF DEAF CHILDREN IN THE COUNTRY As part of commemorating Human Rights Month, the Pan South African Language Board (PanSALB) is currently conducting a Linguistic Human Rights campaign, which amongst others, includes conducting workshops […]