PanSALB E TLA KETEKA LETSATSI LA MATJHABA LA PUO YA LAPENG – 21 TLHAKOLA

PHATLALATSO YA DITABA E TLA NTSHWA HANGHANG            20 TLHAKOLA 2023, PRETORIA   PanSALB E TLA KETEKA LETSATSI LA MATJHABA LA PUO YA LAPENG – 21 TLHAKOLA Lekgotla la Dipuo tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB), ka tshebedisano le Lefapha la Thuto ya Motheo le Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa (SABC), le tla keteka Letsatsi […]