MUVHIGO WA BODONYANGAREDZI YA NYAMBO YA AFRIKA TSHIPEMBE (PanSALB) WO WANA URI MIHASHO YA LUSHAKA NA ZWIISWA A ZWI KHOU TEVHEDZA MULAYO WA U SHUMISWA HA NYAMBO DZA TSHIOFISI MULAYO WA VHU 12 WA ṄWAHA WA 2012

Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe (PanSALB)  yo anḓadza muvhigo wa u sumbedza nḓila dza u sedzulusa maitele kha mihasho yo fhambanaho na zwiimiswa zwa  muvhuso a u tevhedzwa ha Mulayo wa u Shumiswa ha Nyambo dza Tshiofisi , Mulayo wa vhu 12 wa ṅwaha wa 2012 (UOLA). Mulayo wa UOLA u ṋea maanḓa mihasho […]