IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM

INQAKU LEENDABA FOR IMMEDIATE RELEASE 30 KEYOKWINDLA 2021, EPITOLI   IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM Umakhwekhetha negqala lomsasazi weendaba zesiXhosa zeSABC kumabonakude, uNkosikazi Noxolo Grootboom, ubeka phantsi kumsebenzi wokusasaza. Lo ngumpondozihlanjiwe womsasazi ophum’ izandla kuncuthu lolwimi isiXhosa. Ngumsasazi ubethi xa ephethe iindaba kuthi beka phantsi konke obukwenza umamele iindaba …

PANSALB TO MONITOR DEVELOPMENTS ON THE ALLEGED LINGUISTIC HUMAN RIGHTS VIOLATIONS LEVELLED AGAINST STELLENBOSCH UNIVERSITY

PRESS STATEMENT    FOR IMMEDIATE RELEASE     10 MARCH 2021, PRETORIA    PANSALB TO MONITOR DEVELOPMENTS ON THE ALLEGED LINGUISTIC HUMAN RIGHTS VIOLATIONS LEVELLED AGAINST STELLENBOSCH UNIVERSITY    The Pan South African Language Board (PanSALB) has noted media reports on the alleged Linguistic Human Rights violations levelled against the Stellenbosch University by Afrikaans-speaking students. PanSALB will …

PANSALB CALLS FOR INFORMATION ON COVID-19 VACCINE TO BE MADE AVAILABLE IN ALL LANGUAGES

Afrikaans Siswati English Sesotho Xitsonga PRESS STATEMENTFOR IMMEDIATE RELEASE03 FEBRUARY 2021, PRETORIA PANSALB CALLS FOR INFORMATION ON COVID-19 VACCINE TO BE MADE AVAILABLE IN ALL LANGUAGESIn pursuance of its mandate to monitor the Use of Official Languages Act, the Pan South African Language Board (PanSALB) has made a call to government to ensure that all …

The Pan South African Language Board Mourns the Loss of its Chief Executive Officer, Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose

14 January 2021, PRETORIA   The Pan South African Language Board Mourns the Loss of its Chief Executive Officer, Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose The Pan South African Language Board (PanSALB) is deeply saddened at the passing of its Chief Executive Officer, Dr Bongumenzi Emmanuel Mpungose.  Dr Mpungose passed away earlier this morning on 14 January …

PanSALB commends the SABC for 80 years of language promotion and protection through broadcasting

On 01 August 2020, the South African Broadcasting Cooperation (SABC) celebrated its 84th year anniversary of broadcasting, a commendable feat that the Pan South African Language Board (PanSALB) could not let pass without due regard to the public broadcaster’s immense contribution to the development of indigenous language in South Africa. The SABC is a critical …

THE PAN SOUTH AFRICAN LANGUAGE BOARD CONDEMNS THE DEROGATORY USE OF SIGN LANGUAGE

The Pan South African Language Board (PanSALB) strongly condemns the use of South African Sign Language (SASL) in a mocking and derogatory manner as has been portrayed by various social media users on different online platforms. Whilst the institution appreciates the SASL awareness that has been achieved through the popularity of sign language interpreting during …

THE PAN SOUTH AFRICAN LANGUAGE BOARD WELCOMES THE ADDITION OF ISIZULU DURING NATIONAL COMMAND COUNCIL BRIEFINGS

The Pan South African Language Board (PanSALB) welcomes the addition of isiZulu by Cooperative Governance and Traditional Affairs (COGTA) Minister Nkosazana Dlamini-Zuma in her address to the nation during the National Command Council media briefing held yesterday, 16 April 2020. “We are very pleased that Minister Nkosazana Dlamini-Zuma has heeded the call to address South …

THE OBSERVANCE OF THE USE OF OFFICIAL LANGUAGES ACT DURING THE COVID-19 CRISES

The Pan South African Language Board (PanSALB) is responsible for monitoring the observance of the Use of Official Languages Act 12 of 2012 (UOLA), which, as the country faces this global pandemic, is critical in ensuring that the linguistic rights of South Africans are not infringed during this state of national disaster, which if not …

Ukungenelela kwePanSALB ngezinsiza zokugwema ukusabalala kwe COVID-19

Emva kwesimemezelo sikaMongameli uRamaphosa ngeSonto mhla ziyi-15 kuMashi kunyaka wezi-2020 sokuthi igciwane iKhorona (COVID-19) siyinhlekelele yezwe, iBhodi Lezilimi Kuzwelonke (iPanSALB) libe nokukhathazeka mayelana nolwazi olutholakala kuphela ngolimi lwesiNgisi. Ngakho-ke emizameni yokunqanda ukusabalala kwaleligciwane, kumele siqinisekise ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayaluthola ulwazi lokuzivikela kanye nezindlela zokuphepha ngolimi abaluqondayo. IBhodi Lezilimi Kuzwelonke lizinikele ekuhumusheni lonke ulwazi olumayelana …

PanSALB Intervention to aid combat the spread of COVID-19

Following president Ramaphosa’s pronouncement which declared Coronavirus (COVID-19) a national disaster on Sunday, 15 March 2020, the Pan South African Language Board (PanSALB) has noted concerns regarding information only being available in English. Therefore, in a bid to combat the spread of the virus by ensuring that South Africans have access to information on preventative …