PHATLALATSO YA LENTSWE LA AFRIKA BORWA LA SELEMO SA 2022

PHATLALATSO YA DITABA E TLA NTSHWA HANGHANG   13 MPHALANE 2022, PRETORIA   PHATLALATSO YA LENTSWE LA AFRIKA BORWA LA SELEMO SA 2022 LOADSHEDDING KE LENTSWE LA AFRIKA BORWA LA SELEMO SA 2022 #LentsweLaAfrikaBorwaLaSelemo #LetsatsiLaMatjhabaLaDibukantswe Kajeno, e leng 17 Mphalane 2022, Lekgotla la Dipuo Tsohle Tsa Afrika Borwa (PanSALB), mmoho le khamphane ya diphuputso tsa media, […]

LOAD-SHEDDING DECLARED SA WORD OF THE YEAR 2022

PRESS STATEMENT    FOR IMMEDIATE RELEASE     17 OCTOBER 2022, PRETORIA  ANNOUNCEMENT OF SA WORD OF THE YEAR 2022  LOAD-SHEDDING DECLARED SA WORD OF THE YEAR 2022 #SAWordoftheYear #InternationalDictionaryDay   Today, 17 October 2021, the Pan South African Language Board (PanSALB) in association media research company, Focal Points, proclaims the word/term Load-shedding as the 2022 South African […]

PanSALB E PHATLALATSA LETHATHAMA LA MATSWE A SELEMO SA 2022 A AFRIKA BORWA

PHATLALATSO YA DITABA E TLA NTSHWA HANGHANG   13 MPHALANE 2022, PRETORIA PanSALB E PHATLALATSA LETHATHAMA LA MATSWE A SELEMO SA 2022 A AFRIKA BORWA #Lentswelaselemosa2022laAfrikaBorwa #LetsatsilaMatjhabalaDibukantswe Boto ya Puo ya Afrika Borwa (PanSALB), ka kopanelo le khamphane ya dipatlisiso tsa media, Focal Points, e phatlalatsa lethathama la mantswe a latelang a kgethuweng bakeng sa Lentswe […]

PanSALB ANNOUNCES 2022 SA WORD OF THE YEAR SHORTLIST

PRESS STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE 13 OCTOBER 2022, PRETORIA PanSALB ANNOUNCES 2022 SA WORD OF THE YEAR SHORTLIST #2022SAWordoftheYear #InternationalDictionaryDay The Pan South African Language Board (PanSALB), in association with media research company, Focal Points, hereby announces the following shortlisted words as candidates for 2022 SA Word of the Year: Phala-Phala Load-shedding Xenophobia Inganekwane Gaslighting […]