Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu

Luyababazeka uthando ebesinalo iSilo ngolimi lwesiZulu Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu Silo Samabandla besilwazisa kakhulu ulimi lwesiZulu namasiko. Besikwazisa, sikugqugquzela konke okuhlose ukulondoloza nokuthuthukisa ulimi lwesiZulu. Luyababazeka uthando ebesinalo iSilo ngolimi lwesiZulu. Lolu thando silukhombise ngokuhlala sizihlupha ngokuthi uhamba kanjani umsebenzi esikhungweni sesichazamazwi sesiZulu okuyisikhungo esibhekene nomsebenzi wokubhala izichazamazwi. Okwenze saba yigugu elikhulu isikhungo […]